Merila za izbor

Merila za izbor


MERILA POSAMEZNE KATEGORIJE NAJ KADROVSKE PRAKSE V POGOJIH COVID-19

Merila, po katerih bodo kandidati in končni finalisti ocenjeni glede na kategorijo nagrade:

INOVATIVNOST NA KADROVSKEM PODROČJU V POGOJIH COVID-19 (100 % skupne ocene)

Nagrada bo podeljena organizaciji, ki bo za leto 2020 izkazala najboljši primer inovativnosti na kadrovskem področju po naslednjih merilih:

  • uvajanje sprememb v kadrovsko področje organizacije v pogojih Covid-19,
  • podpora organizacije pri inovacijah in razvoju kadrovskega področja v pogojih Covid-19,
  • trajnostni razvoj kadrovskega področja druge oblike dela
  • dolgoročno razmišljanje o drugih oblikah dela
  • izboljšave in napredek kadrovskega področja organizacije – druge oblike dela.