Člani komisije

Člani komisije


ČLANI KOMISIJE

Izr. prof. dr. Polona Šprajc je izredna profesorica na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in trenutno prodekanica za izobraževalno dejavnost. Področje njenega raziskovalnega interesa obsega: interdisciplinarno področje raziskav v organizaciji in upravljanju, kriznem upravljanju, kritične infrastrukture in upravljanju človeških virov. Od leta 2001 do 2006 je bila asistentka na Fakulteti. Leta 2003 je končala magisterij iz področja upravljanja s človeškimi viri in leta 2005 doktorirala s področja marketinga. Govori angleško in nemško. Ima odlične medosebne komunikacijske spretnosti in spretnosti poučevanja, pridobljene v osebnem, akademskem in strokovnem kontekstu. Med drugim je bila na fakulteti koordinatorica Erasmus programa, organizatorka poletne šole in še vedno predstavnica FOV UM za odnose z javnostmi.

Doc. dr. Miha Marič je raziskovalec na področju vodenja, managementa in organizacijskih ved. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot visokošolski učitelj v nazivu docent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Njegovo raziskovalno delo obsega področja moči, vodenja, organizacijskega vedenja, kadrovskega managementa, managementa in organizacij. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, znanstvenih prispevkov na konferencah, poglavij v monografijah, in deloval kot urednik ter recenzent. Sodeloval je v raziskovalnih projektih in pri svetovalnem delu.

Prof. dr. Goran Vukovič je redni profesor za marketing in kadre na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Kot priznan strokovnjak skozi svoje raziskovalno in svetovalno delo pokriva področja kadrov, timov, marketinga in nabavnega poslovanja. Je avtor več znanstvenih monografij, strokovnih in znanstvenih člankov, ter vabljeni predavatelj na tujih uglednih univerzah in redni udeleženec konferenc z raziskovalnega področja doma in v tujini.

Prof. dr. Iztok Podbregar je redni profesor na Univerzi v Mariboru, strokovnjak s področja kriznega managementa in obvladovanja tveganj. Trenutno je dekan Fakultete za organizacijske vede UM. Njegov osnovni poklic je pilot nadzvočnih vojaških letal in ima med drugim več kot tisoč ur samo v nadzvočnem letenju. Bogate vodstvene izkušnje je pridobil na različnih položajih v gospodarstvu, javni upravi in državni upravi. Je General Slovenske vojske, bivši Načelnik Generalštaba Slovenske vojske, bivši Državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, bil je svetovalec za nacionalno varnost dr. Janeza Drnovška, kot Predsednika Vlade RS in Predsednika Republike Slovenije. Bil je tudi Direktor SOVA in dolgoletni sekretar za nacionalno varnost Vlade RS. Je član številnih strokovnih, znanstvenih nacionalnih in mednarodnih združenj, objavlja v priznanih domačih in tujih revijah, zbornikih in monografijah ter praktična in akademska znanja z odliko prenaša na mlade generacije v akademskem okolju in širše.

HR specialistka: Tjaša Kuharič Srša

HR specialistka: Monika Burjek